11 lut 2012

odszarzanie Łodzi w zimną lutową noc 2012