9 mar 2012

Ośrodek Propagandy Sztuki | 08.03.2012 | ekspozycja przygotowana w związku z wystawą "Horyzont 40-lecia | ekspozycja jest prezentacją projektu "Odszarzanie Łodzi - malarstwo przyziemne" | wideo + wydruk na płótnie + instalacja : piach zamieciony w parku, szklane rynienki, woda, ekolina