9 mar 2012

Ośrodek Propagandy Sztuki | 08.03.2012 | Odszarzanie Łodzi - malarstwo przyziemne | ekspozycja przy wyłączonym świetle